Спеціалізований короткостроковий навчальний курс "Впровадження антикорупційного законодавства та етичних стандартів на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування"

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
СЛОВНИК З АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
ПОСІБНИКИ
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД
ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ

 

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОРУПЦІЇ
1.1. ТЕМА Правовідносини і правопорушення у сфері службової діяльності
1.2. ТЕМА Корупція і корупційне правопорушення
1.3. ТЕМА Корупція як соціальне явище

Питання для рефлексії
Завдання
Рекомендована література
Відеофільм "Спокуса"
Відеофільм "Підкорення"
Мультимедія антикорупційного порталу
Зверніть увагу
Інформація і додаткові матеріали

 

МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
2.1. ТЕМА Корупція в Україні: загальний огляд
2.2. ТЕМА Корупція як загроза національній безпеці і демократії в Україні
2.3. ТЕМА Стан та динаміка поширення корупції в Україні
2.4. ТЕМА Причини, ключові проблеми та наслідки поширення корупції в Україні
2.5. ТЕМА Корупційні ризики

Питання для рефлексії
Завдання
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 3. ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
3.1. ТЕМА Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації ініційованих Президентом України В.Ф. Януковичем системних реформ
3.2. ТЕМА Формування антикорупційної політики в Україні
3.3. ТЕМА Механізми запобігання і протидії корупції в Україні
3.4. ТЕМА Основні міжнародні акти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції

Питання для рефлексії
Завдання
Рекомендована література

 

 

МОДУЛЬ 4.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
4.1. ТЕМА Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції
4.2. ТЕМА Основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
4.3. ТЕМА Відповідальність за корупційні правопорушення
4.4. ТЕМА Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції
4.5. ТЕМА Порядок проведення спеціального розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
4.6. ТЕМА Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаною з наданням публічних послуг
4.7. ТЕМА Судова практика з розгляду справ щодо корупційних правопорушень

Питання для рефлексії
Завдання
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 5.АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
5.1. ТЕМА Обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції
5.2. ТЕМА Перевірка і контроль, спрямовані на запобігання і протидію корупції
5.3. ТЕМА Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів
5.4. ТЕМА Вимоги щодо прозорості інформації
5.5. ТЕМА Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування
5.6. ТЕМА Організація взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції
5.7. ТЕМА Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції
5.8. ТЕМА Протидія корупції як невід'ємна складова реформування державного управління та державної служби України
5.9.ТЕМА Особливості провадження у справах про корупційні та адміністративні правопорушення
5.10. ТЕМА Запровадження в Україні адміністративної юстиції
5.11. ТЕМА Планування заходів у сфері протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Питання для рефлексії
Завдання
Рекомендована література

 

МОДУЛЬ 6. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ (У ПОРІВНЯННІ ІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ТА СВІТОВОЮ ПРАКТИКОЮ)
6.1. ТЕМА Вітчизняні реалії
6.2. ТЕМА Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей
6.3. ТЕМА Міжнародний досвід протидії корупції

Питання для рефлексії
Завдання
Рекомендована література

 

 

МОДУЛЬ 7.ВПРОВАДЖЕННЯ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ, СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
7.1. ТЕМА Оцінювання національної системи доброчесності
7.2. ТЕМА Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування
7.3. ТЕМА Етика державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: розробка етичних документів

Питання для рефлексії
Рекомендована література