Зміст

Індивідуальний план

 

СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ

 

Підвищення кваліфікації за професійною програмою проводиться за очно-дистанційною формою навчання та базується на поєднанні очного заняття та самостійної роботи слухача. Очне навчання над профпрограмою триває 5 днів. Протягом 8 тижнів триває самостійна робота над вивченням модулів професійної програми.

 

На період навчання Ви отримуєте доступ до великого комплексу навчального матеріалу, маєте можливість більш детальніше підійти до вивчення всієї професійної програми.

 

Матеріали для слухачів підвищення кваліфікації за професійною програмою розроблені регіональними інститутами державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА над професійною програмою

(8тижнів)

1. Сформуйте індивідуальний план роботи, який складається з нормативної складової (обов'язкової до вивчення) та варіативної складової (вибіркової, два модулі з якої Ви обираєте самостійно, залежно від Ваших потреб).

2. Зазначте в індивідуальному плані роботи:

  • послідовність вивчення модулів, таку, яку вважаєте за доцільне;
  • терміни вивчення модулів нормативної частини (обов'язкової для вивчення);
  • два модулі варіативної частини, обрані Вами самостійно;
  • чітко сплануйте свою роботу над модулями.

 

Обов'язковими до вивчення є теми нормативної частини, зазначені розділами в індивідуальному плані. Два модулі варіативної частини Ви обираєте самостійно (для варіативного опрацювання). Детальний перелік розділів тем та модулів наведено в змісті професійної програми.

Перейдіть у зміст, у якому вибирайте теми та зазначені розділи для опрацювання.

 

Самостійно опрацюйте теми модулів:

  • проаналізуйте теоретичний матеріал: спочатку ознайомтесь з основними базовими поняттями, потім розгляньте їх детальніше;
  • приділіть увагу вивченню нових понять, що розташовані у словнику;
  • виконайте практичні завдання, дайте відповіді на питання самоконтролю та зробіть аналіз ситуаційних вправ;
  • виконайте тестові завдання до кожного модуля нормативної частини, які складаються з 20 питань і призначені для обов'язкової перевірки рівня якості опанування теоретичного матеріалу. Якщо не вдалося успішно скласти тест, Вам запропонують спробувати ще раз. Результати тестів фіксуються на сайті Центру;
  • доцільно ознайомитися з додатковими навчальними матеріалами модуля, а також, за можливістю, з літературними джерелами, які наведені у кожному модулі.

За власним бажанням Ви можете відпрацювати всі теми професійної програми.

 

Бажаємо успіхів та натхнення у навчанні і роботі!

Зміст

Індивідуальний план